Paweł Homiński

18/05/2017Video

Szybki początek korekty

Komentarz Pawła Homińskiego

więcej

Tomasz Manowiec

11/05/2017Video

Przerwa w hossie na giełdach?

Komentarz Tomasza Manowca

więcej

Mikołaj Raczyński

05/05/2017Video

Powrót trendu reflacyjnego?

Komentarz Mikołaja Raczyńskiego

więcej

Daniel Zegadło

27/04/2017Video

Wybory we Francji i ekonomiczne przyczyny optymizmu

Komentarz Daniela Zegadło

więcej

Ryszard Miodoński

21/04/2017Video

Rynki skupione na Francji

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.