Ryszard Miodoński

21/04/2017Video

Rynki skupione na Francji

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

więcej

Paweł Homiński

12/04/2017Video

Podsumowanie I kwartału 2017

Komentarz Pawła Homińskiego

więcej

Tomasz Manowiec

06/04/2017Video

Solidne fundamenty dla wzrostu

Komentarz Tomasza Manowca

więcej

Daniel Zegadło

31/03/2017Video

Koniec korekty – Fed nie wątpi w kondycję gospodarki

Komentarz Daniela Zegadło

więcej

Ryszard Miodoński

30/03/2017Video

Polityka nie taka straszna

Komentarz Ryszarda Miodońskiego

więcej

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.